Pages

Monday, 21 October 2019

Memahami kepincangan Liberalisme

Kita perlu memahami betapa rapuhnya idea liberalisme.  Liberalisme adalah upaya menawarkan keasinan air lautan Islam. Hal ini perlu didalami oleh orang-orang berilmu untuk menjawat para leberalis yang menghujat. 

Contoh lieberalis adalah seperti Muhammad Syahrur, asal Syiria. Moga Allah memberinya balasan sesuai dengan kepincangannya yang dia taburkan di aliran sungai Islam.

Rujuk link:

https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/category/liberalisme/

0 comments:

Post a Comment