Pages

Thursday, 10 September 2009

HIKMAH AL-QURAN DITURUNKAN SECARA BERANSUR-ANSUR

Para ulama Islam telah sepakat mengatakan Al-Quran telah diturunkan secara beransur-ansur. Tempoh diturunkan Al-Quran memakan masa selama lebih 20 tahun. Penurunan Al-Quran secara beransur-ansur kepada nabi Muhammad SAW mengandungi rahsia dan hikmah yang tersendiri iaitu:

1) Untuk menetapkan hati nabi SAW.

Rasulullah menghadapi tekanan dan penentangan yang berturut-turut sepanjang tugasnya. Justeru, penurunan Al-Quran dari semasa ke semasa dapat memberikan baginda semangat dan dengan itu akan tetaplah hati Rasulullah dalam mengahadapi segala cabaran dalam dakwahnya. Firman Allah SWT:

كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا

"Demikianlah (Kami turunkan Al-Quran)supaya kami menetapkan hatimu( wahai Muhammad) dan kami bacakannya secara tartil".
(Surah Al-Furqan: Ayat 32)

2) Menjawab cabaran dan mengalahkan orang-orang kafir.

Golongan musyrikin sentiasa mencabar nabi dengan pelbagai hujah. Oleh itu, Allah menurunkan Al-Quran bagi menjawab hujah-hujah golongan musyrikin.

3) Supaya mudah dingati

Al-Quran diturunkan kepada nabi yang ummi dan ummat yang ummi. Masyarakat pada masa itu bergantung kepada hafalan. Dengan turunnya al-Quran berdikit-dikit, dapatlah dihafal dengan mudah. Diriwayatkan bahawa Umar Al-Khattab telah berkata:

تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات فإن جبريل كان ينزل بالقرآن على النبى صلى الله عليه وسلم خمسا خمسا


"Belajarlah Al-Quran lima ayat demi lima ayat. Maka sesungguhnya Jibrail menurunkan Al-Quran kepada nabi lima ayat demi lima ayat".
(Ditakhrijkan oleh Baihaqi dalam cabang iman)

4) Beransur-ansur dalam pemsyariatan

Bukanlah mudah bagi manusia untuk meninggalkan adat kebiasaan. Demikianlah bangsa Arab, mereka telah sebati dengan pelbagai adat kebiasaan yang bertentangan dengan Islam seperti menanam anak perempuan yang baru lahir hidup-hidup, minum arak, mengharamkan wanita mewarisi harta dan sebagainya. Oleh itu, Al-Quran diturunkan beransur-ansur agar tidak berat bagi mereka meninggalkan adat kebiasaan tersebut.

5) Mengikut kejadian dan peristiwa.

Al-Quran diturunkan sebagai respon kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Peristiwa-peristiwa itu berlaku dalam tempoh yang tidak sama dan kerana itu Al-Quran diturunkan sesuai dengan peristiwa tersebut.

6) Sebagai dalil muktamad bahawa Al-Quran adalah daripada Allah SWT.

Al-Quran itu adalah datang daripada Allah SWT dan bukan rekaan nabi Muhammad. Jika rekaan baginda, baginda tentu menerbitkan sebuah Al-Quran yang lengkap sebagaimana pengarang-pengarang buku hari ini. Dengan cara penurunan al-Quran secara beransur-ansur ini, menjadi dalil yang mematahkan dakwaan orang-orang kafir sama ada pada zaman dahulu maupun zaman kini bahawa Al-Quran adalah rekaan nabi Muhammad.


1 comments:

Syasya Nordin said...

Assalam.boleh saya tahu x sumber ini dari rujukan buku apa?

Post a Comment